انحلال شرکت تعاونی و سایر شرکت ها در مواقع خاص اتفاق می افتد که در این مقاله به شرایط ،مدارک و مراحل و نوع شرکت ها اشاره شده است. قبل از اقدام به منحل کردن شرکتی برای آن مجمع عمومی تشکیل یافته و همه اعضا در آن حضور پیدا می کنند.
تمامی اتفاقات و نتایج حاصل از مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت فرستاده می شود و پس از آن در روزنامه کثیر الانتشار چاپ می شود.

موارد انحلال شرکت تعاونی عبارت است از:
– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
– کاهش تعداد اعضا از حد مجاز تعیین شده
– منقضی شدن زمان فعالیت شرکت
– ورشکستگی
_در عرض ۳ ماه تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده باشد.
_تعطیلی شرکت و توقف آن بیش از یک سال بدون دلیل قانع کننده
_عدم توجه و رعایت قوانین مربوط بعد از ۳ بار اخطار کتبی در سال از جانب وزارت تعاون
چنان چه یک شرکت تعاونی به مرحله انحلال برسد باید به تمامی تعهدات خود که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی ،بانک ها و شهرداری سپرده ایفای عمل کند. وظایف اعضای شرکت تعاونی در این موضوع به صورت تضامنی است. برای رسیدگی به تصفیه امور سه نفر به عنوان مدیر تسویه انتخاب شده و نسبت به امر تسویه اقدام می نمایند.
هم چنین بعد از انحلال شرکت تعاونی مدیر هیچ گونه سمتی ندارد. در صورتی که بعضی از کارهای شرکت مانند مطالبات و بدهکاری ناتمام مانده باشد شخصی به عنوان نماینده شرکت تعیین شده و آن ها را به پایان می رساند. سمت این فرد همان مدیر تصفیه گفته می شود.
از دیگر وظایف مدیران تصفیه اطلاع دادن انحلال شرکت تعاونی به مرجع ثبت و آگهی جهت آگاهی مردم است. انحلال شرکت نیز مانند ثبت شرکت در کرج باید به ثبت رسیده و دارای مدارک قانونی باشد.

مدارک لازم برای ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

۱_امضای تمامی اعضا در صورت جلسه الزامی است و حتی نبود یک امضای یکی از اعضا انحلال شرکت را متوقف می کند.
۲_وجود وکالتنامه از طرف فرد غایب برای انحلال شرکت کافی است.
۳_ارائه اصل صورت جلسه امضا شده
۴_ارائه آخرین روزنامه رسمی منتشر شده شرکت
۵_فتوکپی برابر اصل شناسنامه مدیر تصفیه (در صورتی که وی عضو سهامداران نبوده باشد).
۶_ارائه اصل آگهی انتشار یافته در روزنامه کثیر الانتشار حاوی دعوت شرکا

حداقل ۵ روز فرصت برای تحویل مدارک انحلال شرکت به اداره ثبت شرکت در کرج ممکن است. بعد از ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها با و ثبت انحلال نماینده شرکت آن را امضا کرده و منحل می گردد.

مدارک ضروری برای ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

۱_اصل صورت جلسه توسط تمامی شرکا و مدیر تصفیه امضا شده و ارائه گردد.
۲_ارائه آخرین روزنامه رسمی که تمامی آگهی های شرکت در آن انتشار می یابد.
۳_ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیر تصفیه در مواقعی که عضو اعضای شرکت نباشد.
۴_تحویل سند دایر بر فرستادن دعوت نامه
برای شرکا به هنگام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مدارک اصلی برای انحلال شرکت تضامنی

۱_ارائه صورت جلسه امضا شده توسط همه اعضا
۲_مدارک شناسایی اعضا
۳_ارائه مدارک ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت انحلال موسسه

۱_ارائه صورت جلسه انحلال شرکت به تمامی شرکا و مدیر تصفیه جهت امضا و رضایت برای منحل کردن موسسه
۲_کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا
۳_تحویل مدارک شناسایی مدیر تصفیه در صورت خارج بودن از اعضای شرکت
۴_ارائه روزنامه رسمی که در آن آگهی موسسه منتشر می شود.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده:مهری رقمی