برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارزیابی شود.

دریافت گواهی صلاحیت، نخستین گام از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور درمناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ است.

گواهینامه احراز صلاحیت شرکت ها برای شرکت های پیمانکاری 2 سال و برای شرکت های مشاور 1 سال اعتبار دارد و بعد از آن در صورت دارا بودن شرایط تا 2 بار قابل تمدید است.

تمدید رتبه بندی شرکت در واقع نوعی اعتبار بخشی به کار ها و فعالیت های آن  است . ثبت شرکت در کرج قدم اول برای رسمی و قانونی کار کسب و کار به شمار می رود و بعد از آن برای عقد قرارداد با بسیاری از سازمان های دولتی رتبه بندی حائز اهمیت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اخذ رتبه و گرید به مقاله رتبه بندی شرکت ها مراجعه کنید.

در این مبحث بیشتر به  تمدید و ارتقای صلاحیت رتبه بندی پیمانکاران پرداخته شده است.

تمدید رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

تمدید رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار باید صورت گیرد. تمدید کردن گواهی نامه صلاحیت پیمانکاران برای آن دسته پیمانکارانی  انجام می شود که با در دست داشتن گواهی نامه مربوط و بدون هیچ نوعی تغییری که باعث خدشه در نوع فعالیت،ماهیت حقوقی و توان مالی و فنی شرکت شده باشد  انجام می گیرد.

چنان چه شرکت پیمانکاری در طی این دو سال صلاحیت خود را از دست داده باشد باید با کسب نمودن امتیازات مهم و ضروری موجب ارتقای شرکت شوند که در این صورت رتبه بندی گواهی تغییر می کند.

 

روال تمدید رتبه بندی شرکت های پیمانکاری از رتبه های ۱تا ۵  با ارزیابی پروژه های صورت گرفته در ۱۵-۱۰سال اخیر زیر نظر نیروهای فنی و مهندسی انجام می گیرد.

 شرایط ارتقا و تمدید رتبه بندی شرکت ها از نوع پیمانکاری

۱_تغییر در سهام شرکت

این نوع تغییر در سهام شرکت باید به گونه ای صورت گیرد که موجب تغیر نوع شرکت نگردد.

۲_اعضای شرکت نباید با هم تلاقی داشته باشند.

اعضای امتیاز آور  مانند مدیر عامل،کارکنان و هیئت مدیره شرکت با افراد امتیاز آور  کارکنان،هیئت مدیره و مدیر عامل سایر شرکت های مشاور یا پیمانکاری تلاقی نداشته باشند.

۳_ عدم تغییر در اکثریت هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

اکثریت مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره نباید تغییر کرده باشد.

این شرط با ارائه روزنامه رسمی کشور تایید می شود. هم چنین  مدیر عامل و هیئت مدیره می توانند به صورت چرخشی سمتشان را تعویض کنند. اما رعایت شرایط آیین نامه مثل   داشتن حداقل مدرک لیسانس دو سوم  اعضای هیئت مدیره و تامین امتیازات نفرات جابه شده الزامی است.

۴_عدم راکد بودن شرکت

طی ۲ سال  شرکت باید فعال بوده باشد.

۵_ثبت پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری

اطلاعات شرکت پیمانکاری باید در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شود و پس از آن به معاونت فرستاده شده باشد.

۶_سقف دو سال را تمدید پر نکرده نباشد.

ارتقا دادن رتبه مشاوران

ارتقای شرکت های مشاور  از  پایه سه به پایه یک  با بررسی مبلغ ریالی در طی ۱۵ سال گذشته با نیروی فنی مهندسی و اظهارنامه مالیاتی و تمامی امکانات نرم افزاری و فنی انجام می شود. کلیه این موارد در اخذ رتبه موثر و مهم است.

شرایط و مدارک ضروری برای دریافت رتبه یا گرید مشاوران یا شرکت های مشاور

۱_دارا بودن نیروی فنی مهندسی با  رزومه و سابقه ای مناسب

 ۲_وجود امکانات  نرم افزاری و فنی  کارا در شرکت های مشاور

۳_تعیین نمودن  تراز مالی  شرکت با ارائه دادن اظهار نامه

۴_ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان بابت پروژه های صورت گرفته (اختیاری است).

توجه داشته باشید که  ارائه و داشتن هر نوع مدرک معتبر  برای تایید صلاحیت شرکت  جهت دریافت رتبه مهندسین مشاور  تاثیرگذار است.

موارد مهم در تعیین و تشخیص صلاحیت پایه سه برای شرکت های مشاور

_داشتن نیروی متخصص

_دارا بودن ساختار مدیریتی

_امکانات پشتیبانی

موارد مهم در اخذ صلاحیت برای پایه یک  و دوی   شرکت های مشاور

_افراد متخصص

_سابقه و رزومه شرکت

_سیستم مدیریتی

_امکانات پشتیبانی

تیم ما با فعالیت  ثبت شرکت در کرج خود قادر به  تمدید رتبه شرکت ها در موضوعات مختلف در حداقل زمان ممکن است. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما در تماس باشید.

نویسنده:مهری رقمی