ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود به صورت زیر است :

– حداقل تعداد اعضا نباید از 2 نفر کمتر باشد .

– مدت زمان اعتبار شرکت نامحدود است .

– تعهد شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است .

گذارواژه ها : ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج