ثبت شرکت تولیدی پوشاک

برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک نخستین گام ثبت یک شرکت تعاونی است.
شرکتهای تعاونی از لحاظ فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند.
1)شرکتهای تولیدی 2)شرکتهای توزیع
از لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می شوند:
1)شرکتهای تعاونی خاص 2)شرکت تعاونی عام
در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تاسیس و تغییرات بعدی آن بوده.
موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنایی کافی داشته باشند و در صورت نیاز باید در کلاسهای آموزشی که اداره تعاون تشکیل می دهد شرکت نمایند.
جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و نحوه ثبت شرکت تولیدی پوشاک با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشید.

کلید واژه ها : ثبت شرکت تولیدی پوشاک، نحوه ثبت شرکت تولیدی پوشاک، ثبت شرکت درکرج