افراد متقاضی برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک نیز برای ثبت شرکت در کرج نیاز به طی مراحل و شرایط خاص دارند. در این مقاله سعی شده است تمامی کارها و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی پوشاک ذکر شود.

برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک نیاز به اخذ مجوز است؟

بر اساس بند ۲ اساسنامه متقاضیانی که در موضوع فعالیت شرکتشان کلمه تولید قید شده باید نسبت به دریافت مجوز مربوط اقدامات لازم را انجام دهند. هم چنین اخذ مجوز برای ثبت شرکت در کرج در موضوعات تولیدی ضروری است. ثبت شرکت تولیدی پوشاک در کرج نیز مانند بقیه شرکت ها در نوع مسئولیت محدود و سهامی خاص انجام می گیرد.

شرایط ضروری برای ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

برای به ثبت رساندن و تاسیس شرکت در قالب سهامی خاص نیاز به حداقل ۳ نفر عضو است. اعضای شرکت باید به سن قانونی یعنی ۱۸ سال رسیده باشند. میزان سرمایه لازم یکصد هزارتومان بوده و باید ۳۵ درصد از آن به صورت نقد به حساب شرکت در بانک پرداخت گردد. هم چنین در صورت وجود سرمایه غیر نقدی باید به شکل تفکیک تقویم در اظهارنامه قید شود. اعضای شرکت نسبت به تمامی کارهای ثبت و تاسیس باید مسئولیت تضامنی داشته باشند. پیش از ثبت شرکت صدور گواهینامه یا ورقه سهم موقت غیر قانونی و ممنوع است. چنان چه این کار صورت گیرد باید خسارت مربوط پرداخت شود. افراد هیئت مدیره حداقل از دو نفر تشکیل می شود و هر کدام دارای یک سهم هستند. عدم داشتن سوء پیشنیه نیز از ضروریات ثبت شرکت است.

ثبت شرکت تولیدی پوشاک

نکات مهم در رابطه با ثبت شرکت تولیدی پوشاک سهامی خاص

۱_اساسنامه مربوط به شرکت باید توسط تمامی اعضا امضا گردد.
۲_گواهی پرداخت بانکی ۳۵ در صدی سهام شرکت ارائه شود . امضای اظهار نامه باید توسط کلیه سهامداران انجام شود. در صورت داشتن سرمایه غیرنقدی و تفکیک آن در اظهارنامه و ذکر سهام الزامی است .
۳_انتخاب بازرس و مدیران باید طبق رضایت تمامی اعضا صورت گیرد.
۴_مدیر و بازرس با مطالعه ماده ۱۷ قانون تجارت باید مسئولیت را بر عهده بگیرند.
۵_تشکیل مجمع عمومی عادی و تمامی جلسات و ثبت شرکت در روزنامه رسمی کثیرالانتشار منتشر می شود.
۶_تمامی آراء طبق نظرات اعضای شرکت به ثبت می رسد.
۷_در شرکت سهامی خاص مسئولیت اعضا به میزان سهام هر شریک است.

شرایط لازم و ضروری برای ثبت شرکت تولیدی پوشاک با مسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت تعداد اعضا برای ثبت شرکت در کرج و سایر شهرستان ها دو نفر با حداقل سن قانونی ۱۸ سال است. هر دو نفر باید دارای سهام حتی به صورت یک درصد باشند. در شرکت مسئولیت محدود با اعضای بیش از ۱۲ نفر نیاز به هیئت نظار و تشکیل سالیانه یک بار مجمع عمومی است. هیئت نظار به تعداد ۳ نفر از میان شرکا به مدت یک سال تشکیل می گردد. هیئت نظار نباید از بین مدیران باشد. میزان سرمایه لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود صدهزارتومان است.
باید بعد از ثبت شرکت اقدام تعیین حوزه مالیاتی ،تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و هم چنین اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

نویسنده:مهری رقمی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...