تولید در معنای کلی پدیدآوردن یا خلق کردن چیزی به کار می رود. به طور کلی فعالیت های تولیدی به فعالیت هایی اطلاق می گردد که برای تبدیل منابع به کالاها و محصولات مورد نیاز صورت می گیرد. در این راستا نیز شرکت تولیدی اقدام به تولید کالایی مشخص کرده و در آن موضوع فعالیت می کند. در ثبت شرکت در کرج نوع شرکت ثبتی مشخص شده و در اساسنامه شرکت فعالیت تولیدی آن ذکر می شود. ثبت شرکت تولیدی نیز مانند سایر شرکت ها به دو صورت مسئولیت محدود و سهامی خاص امکان دارد.

مراحل ثبت شرکت تولیدی

۱_تعیین نوع شرکت تولیدی
۲_انتخاب نام مناسب برای شرکت
۳_مشخص کردن مقدار سرمایه اولیه
۴_تصمیم نهایی موضوع تولیدی
۵_انتخاب و تعیین اعضای هیئت مدیره
۶_شروع به تهیه و ارائه مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص :

حداقل 3 نفرعضو + 2 نفربازرس ( بازرسان نباید از اعضا باشند)
حداقل سرمایه یک میلیون ریال
واریز 35 درصد سرمایه، نقدا به حساب شرکت
مدت فعالیت مدیران 2 سال

مدارک ضروری برای ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص

ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی مثل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرس ها
دریافت گواهی عدم سوپیشینه و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها
امضا نمودن اقرارنامه مدیران
تحویل مجوز های لازم در صورت نیاز فعالیت مربوطه به کسب مجوز
اقدام به ثبت شرکت به صورت سامانه ای از طریق کارشناسان
بعد از ثبت شرکت اقدام به انتخاب نام شرکت پس از ۳ الی ۴ روز کاری
امضای تمامی برگه ها به وسیله هیئت مدیره و سهامداران
فرستادن مدارک به اداره ثبت شرکت در کرج
دریافت تاییدیه مدارک از کارشناس اداره ثبت شرکت ها
صدور آگهی تاسیس شرکت
مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکت ها و دریافت پرونده ثبتی در کنار آگهی تاسیس دارای شناسه ملی و شماره ثبت
انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور در طی بازه زمانی ۱۵ الی ۲۰ روز کاری

شرایط ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود :

تعداد اعضا نباید کمتر از 2 نفر باشد.
تعهد یا پرداخت تمام سرمایه
حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت صد هزار تومان است.
مدت تصدیگری مدیران نامحدود است.
حداقل سن اعضا برای ثبت شرکت ۱۸ سال است.
مدارک ضروری برای ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود عبارتند از:
کپی کارت ملی و شناسنامه
ارائه گواهی عدم سابقه و سوپیشینه قضایی
ارائه اقرارنامه امضاشده توسط هیئت مدیره و سهامداران شرکت
اقدام به تهیه مجوز در صورت نیاز
ثبت سامانه ای شرکت
دریافت تاییدیه نام شرکت پس از گذشت ۳_۴روز از ثبت شرکت در کرج
امضا کردن تمامی برگه ها به وسیله اعضای هئیت مدیره و سهامداران شرکت
فرستادن مدارک به اداره ثبت شرکت ها
دریافت تاییدیه مدارک از کارشناس ثبت اداره ثبت شرکت ها
اقدام به صدور آگهی تاسیس شرکت
مراجعه وکیل متقاضی به اداره ثبت شرکت ها برای دریافت پرونده ثبتی و آگهی تاسیس با شماره ثبت و شناسه ملی
انتشار و ثبت نام آگهی در روزنامه رسمی کشور در مدت زمان ۱۵_۲۰روز کاری

ثبت شرکت تولیدی

پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی

پروانه بهره برداری برای آن دسته از افراد که با نیروی انسانی و دستگاه های پیچیده در یک واحد کارگاهی و تولیدی شروع به فعالیت می کنند ضروری است. برای دریافت این پروانه دارا بودن تحصیلات مرتبط و تجربه دارای اهمیت زیادی است. مدت زمان اعتبار این پروانه دو سال بوده و تمدید آن با تایید کارشناس ممکن است.

مراحل ضروری برای صدور پروانه تولید

۱_اخذ پرسشنامه از معاون صنایع دستی
مراجعه حضوری کارشناس اداره صنایع دستی به محل کارگاه تولیدی
۲_دریافت تاییدیه کارشناس و پس از آن صدور مجوز
با صدور مجوز می توان از معاونت صنایع دستی پروانه تولید را دریافت کرد.

شرایط تمدید پروانه تولید

در ابتدا باید تقاضانامه به صورت کتبی توسط متقاضی نوشته شده و به سازمان مربوطه ارسال شود. پس از بررسی محل تولید توسط کارشناس و تایید آن تمدید پروانه انجام می گیرد.

شرایط اصلی دریافت پروانه تولید کارگاهی عبارتند از :

۱_آگاهی کامل از قوانین و دارا بودن تمامی شرایط مذکور
۲_داشتن محلی مناسب برای انجام کارهای تولیدی که می تواند استیجاری نیز باشد.
۳_اقامت دائمی در محل کارگاه داشتن

مدارک لازم برای دریافت پروانه تولید کارگاهی

  1. ارائه اصل مدارک شناسایی
  2. ارائه تمامی مدارک ثبتی شرکت
  3. یک قطعه عکس ۳×۴
  4. ارائه کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی
  5.  ارائه تمامی مدارک لازم برای انجام فعالیت های تولیدی مشخص
  6. تکمیل نمودن فرم های درخواست و پرسش نامه ها

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده:مهری رقمی