ثبت شرکت کامپیوتری

متقاضیانی که قصد ثبت شرکت کامپیوتری را دارند، ابتدا باید حوزه فعالیت خود را مشخص نمایند تا در صورت نیاز به اخذ مجوز، قبل از ثبت شرکت اقدامات لازم را انجام دهند.
از جمله موضوعاتی که نیاز به کسب مجوز از سازمان هایی مانند وزارت ارشاد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و ….. دارند عبارتند از :
– نرم افزاری
– امنیت شبکه
– شبکه
– طراحی وب سایت
– فروشگاه اینترنتی
– مشاوره فناوری اطلاعات
کلید واژه ها : ثبت شرکت کامپیوتری، نحوه ثبت شرکت کامپیوتری، ثبت شرکت درکرج