شرکت های کشاورزی شامل فعالیت ها و مهندسین کشاورزی می باشد که برای بهبود انجام کارها اقدام به تاسیس شرکت کشاورزی می کنند. با اقدام به ثبت شرکت در کرج با موضوع کشاورزی و با بهره گیری نیروی مجرب و متخصص می توان مصالح و تکنولوژی جدیدی را در این عرصه به بازار ارائه کرد. فعالیت های شرکت کشاورزی شامل راه های مختلف آبیاری ، کاشت و برداشت، خاک شناسی می شود. چنان چه متقاضیان علاقه به تولید و فرآوری محصولات گیاهی داشته باشند، باید مجوز آن را از جهاد کشاورزی دریافت کنند.

نحوه ثبت شرکت کشاورزی

ثبت شرکت در کرج و سایر شهرستان در هر نوع موضوع تولیدی، صنعتی، خدماتی پیمانکاری، ساختمانی و… به دو شکل با اتخاذ شرایط خاص صورت می پذیرد. این نوع شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند. البته سهامی خاص جهت شرکت در مناقصات از اعتبار بیشتری برخوردار است.

شرایط ثبت شرکت کشاورزی سهامی خاص:

 • حداقل 3 نفرعضو + 2 نفربازرس (بازرسان نباید از اعضا باشند)
 • حداقل سرمایه یک میلیون ریال
 • واریز 35 درصد سرمایه، نقدا به حساب شرکت
 • مدت فعالیت مدیران 2 سال

مدارک و مراحل ضروری برای ثبت شرکت کشاورزی سهامی خاص عبارتند از:

 • کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و سهامداران
 • گواهی عدم سو پیشینه بودن اعضای شرکت
 • ارائه اقرار نامه امضا شده مدیران
 • اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت های مورد نیاز
 • تکمیل مدارک و اوراق ضروری برای ثبت شرکت در کرج
 • ثبت سامانه ای شرکت توسط کارشناسان متخصص
 • انتخاب و تاییدیه شرکت پس از ۴_۳ روز
 • امضا نمودن تمامی اوراق و مدارک توسط هیئت مدیره و سهامداران شرکت کشاورزی
 • فرستادن کلیه مدارک به اداره ثبت شرکت در کرج برای تکمیل کار
 • آگهی تأسیس شرکت کشاورزی در روزنامه رسمی کشور
 • مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکت در کرج برای دریافت پرونده ثبتی و آگهی تأسیس به همراه شماره ثبت و شناسه ملی در مراحل نهایی کار
 • ثبت آگهی تاسیس بعد از ۱۵_۲۰ روز کاری و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور

ثبت شرکت کشاورزی در کرج به مدت 30 روز انجام می گیرد.

ثبت شرکت کشاورزی

شرایط ثبت شرکت کشاورزی مسئولیت محدود:

تعداد اعضا نباید کمتر از 2 نفر باشد.
تعهد یا پرداخت تمام سرمایه
حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت صد هزار تومان است.
مدت تصدیگری مدیران نامحدود است.
حداقل سن ۱۸ است.
سهام شرکت بین هر دو عضو تقسیم می شود.
مدارک ضروری برای ثبت شرکت کشاورزی در کرج شامل موارد زیر می شود:
فتوکپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
گواهی عدم سو پیشینه بودن نفرات و مدیران شرکت
ارائه دو برگ اظهارنامه یا اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ارائه نسخه های صورت جلسه هیئت مدیره حداقل دو عدد
تهیه وکالتنامه

پس از تهیه تمامی مدارک لازم و قبول شرایط شما برای نهایی کردن کار ثبت شرکت کشاورزی باید کارهای زیر را نیز انجام دهید:
۱_ اقدام به بستن قرارداد با یک موسسه ثبتی معتبر
۲_ برگزیدن نام برای شرکت
۳_ امضا کردن فرم ها و اوراق ضروری
۴_ فرستادن مدارک به اداره ثبت شرکت در کرج
۵_ پرداختن هزینه ثبت و وکالت

نحوه پرداخت مالیات برای شرکت کشاورزی با مسئولیت محدود

شرکت های مسئولیت محدود نسبت به شرکت های سهامی خاص دارای مسئولیت کمتری هستند. از نظر پرداخت مالیاتی این نوع شرکت ها موظف به پرداخت دو نوع مالیات هستند.
مالیات بر آورد شده از عملکرد شرکت در یک سال و هر سال دارای چند بعد مالی می شود. مالیات مربوط به هزینه های قبض ها، حقوق کارکنان، اجاره دفتر و تمامی مخارج شرکت که برای بقای خودش به آن ها نیاز دارد.

بر اساس طی مراحل ثبت شرکت کشاورزی در کرج ضروری است تا کلیه اوراق مهم به تایید سازمان جهاد کشاورزی برسد. تاییدیه شامل نام شرکت و کلیه اوراق امضا شده توسط اعضای شرکت می شود. جهاد کشاورزی با مهر زدن بر این اوراق آن ها را تایید کرده و اجازه ثبت شرکت را می دهد. اداره ثبت شرکت در کرج نیز بنا به تقاضای جهاد کشاورزی اجازه ثبت شرکت و تاسیس را صادر می کند.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک و شرایط ثبت شرکت کشاورزی با مشاوران متخصص مؤسسه حقوقی دیاکو در تماس باشید.

نویسنده: مهری رقمی