متقاضیان برای ثبت شرکت در کرج با هر نوع فعالیتی نیاز به آشنایی کامل با شرایط ثبت دارند. شرایط ثبت شرکت تعاونی در کرج نیز مانند سایر شرکت ها مختلف و متمایز از سایرین است.
پیش از این که اقدام به ثبت شرکت تعاونی بکنید لازم است شرایط عضویت در این نوع شرکت ها را بدانید که عبارتند از:
۱_تابعیت از جمهوری اسلامی ایران
۲_عدم داشتن ممنوعیت قانونی و حجر
۳_خرید کمترین میزان سهام در اساسنامه
۴_ارائه درخواست برای عضوین در تعاونی
۵_متعهد بودن به مقررات تعیین شده تعاونی
۶_ عدم وجود عضو مشابه در شرکت تعاونی
قابل ذکر است که خارج شدن از شرکت تعاونی اختیاری بوده و امکان منع آن وجود ندارد ولی چنان چه خروج فرد باعث ضرر رسانی به تعاونی باشد ملزم به پرداخت و جبران آن است. همچنین اگر فردی از اعضای تعاونی فوت کند،وارثین او طبق شرایط لازم عضو شرکت تعاونی به حساب می آیند.
در صورت تمایل ورثه به عضویت باید ما به التفاوت افزایش ناشی از تعدد خود را به تعاونی پرداخت نمایند. اما اگر فرد تمایلی به عضو شدن نداشته باشد عضویت او لغو می گردد. در صورت لغو عضویت با هر دلیلی سهم و تمامی حقوق و مطالبات عضو با نرخ روز و به دیون تعاونی تبدیل می گردد که بعد از کم کردن دیون وی به شرکت تعاونی به او یا ورثه پرداخت می شود.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

برای ثبت شرکت تعاونی در کرج افراد متقاضی برای تاسیس بایستی مراحل و کارهای زیر را انجام دهند:
۱_اقدام به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قوانین بخش های تعاونی کنند.
۲_دعوت به عمل آوردن جهت عضویت از افراد واجد شرایط و اقدام به تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
۳_با نظر مجمع عمومی عادی تصویب اساسنامه و مشخص کردن اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان مشخص می گردد و هم چنین اقدام به تعیین وظایف دیگر مجمع عمومی شود.
متقاضیان ثبت شرکت تعاونی باید با تمامی مقررات تعاونی ها آشنا بوده و در صورت لازم در دوره های آموزشی که از اداره کل تعاون استان تعیین می شود شرکت به عمل آورند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

اقدام به ثبت شرکت تعاونی در صورتی میسر است که تعداد اعضای آن به 7 نفر رسیده باشد سپس جلسه ای تشکیل شده و 3 نفر به عنوان هیئت مؤسس انتخاب شده تا کارهای مربوط به ثبت شرکت را انجام دهند .

مدارکی که برای ثبت شرکت تعاونی لازم است:

– گواهی عدم سوء پیشینه مؤسسین
– دعوتنامه اولین تشکیل مجمع عمومی
– فیش واریز سرمایه به حساب شرکت
– اساسنامه شرکت
– اسامی و آدرس سهامداران و اعضا
_ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی
_ارائه مدارک تحصیلی
_گواهی پایان خدمت یا معافیت سربازی
اداره کل تعاون به مدت پنج روز بعد از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی کامل طرح پیشنهادی نظر منفی یا مثبت خود را به موسسان اعلام می کنند. چنانچه نظر اداره تعاون مثبت باشد،نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم های ضروری در اختیار هئیت موسس قرار خواهد گرفت.

ثبت شرکت تعاونی

موسسین باید پس از اخذ موافقتنامه اقدام به انجام کار های زیر بکنند:

الف_تهیه مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع مرتبط به اسم اعضای هیئت موسس تعاونی در حال تاسیس
ب_تهیه و تدوین اساسنامه پیشنهادی برای ثبت شرکت تعاونی
ج_ باز کردن حساب بانکی در بانک توسعه تعاون برای شرکت تعاونی در حال تاسیس (حساب بنا به تعیین بانک توسعه تعاون می تواند در بانک های دیگر نیز افتتاح شود)

د_اقدام به دعوت از افراد دارای شرایط عضویت و اعلام خلاصه ای از کلیات طرح و اساسنامه، مهلت پذیرش تقاضای عضویت و شرایط آن، شماره حساب افتتاح شده شرکت تعاونی و مبلغ لازم التادیه هر کدام از اعضا و بیان نحوه صدور آگهی های بعدی تا شروع و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ه_تکمیل مراحل عضویت افراد در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه ضروری سهام آن ها و صادر نمودن برگه اجازه ورود آن ها به جلسه اولین مجمع عادی
و_بررسی و ارزیابی آورده های غیر نقدی دواطلبین عضویت در شرکت تعاونی که مورد نیاز طرح باشد ، توسط کارشناس رسمی داد گستری با طی مراحل قانونی آن
ز_ دعوت اولین مجمع عمومی عادی باید به صورت آگهی در روزنامه منتشر شود. مهلت زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز بعد از انتشار برای تشکیل مجمع عمومی عادی است.
ح_ ثبت نام به عمل آوردن از نامزدهای داوطلب برای تصدی سمت های هئیت مدیره و بازرسی
ط_فرستادن یک نسخه از آگهی دعوت با هدف درخواست از اداره تعاون برای معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی
ی_ اقدامات دیگر برای برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا تعیین هیئت مدیره مجمع (رئیس،دو ناظر،منشی) شامل مانند دریافت برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و کامل کردن فهرست اسامی حاضرین به همراه امضایشان می شود.
در ثبت شرکت تعاونی بزرگ تعداد اعضا ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از ؛ رئیس،نایب رئیس،منشی و چهار تا ناظر.

جهت مشاوره فنی با تیم موسسه حقوقی دیاکو می توانید تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده:مهری رقمی