راهنمای ثبت شرکت در کرج

با توجه به سیاست های مختلفی که در اقتصاد انجام می گیرد ، برنامه های توسعه اقتصادی مبنی بر خصوصی سازی در حال افزایش است و فعالیت های زیادی در این عرصه در حال شکل گیری است. تاسیس شرکت های خصوصی مختلف نیز دارای اهمیت فراوانی است که در این راه باید مورد توجه  بسیار قرار گیرد.  با تاسیس شرکت های مختلف  بسیاری از تصدی گری های دولت کاهش می یابد  و باعث ترقی  و رشد  اقتصادی کشور می شود. برای ثبت شرکت در کرج یا هر شهر دیگری از کشور باید قوانین و مراحل  خاصی را که  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  تعیین کرده است، طی شود.

وقتی حرف از ثبت شرکت به میان می  آید که معمولا چند نفر یا حداقل یک یا دو نفر قصد تاسیس آن را برا ی رسیدن به هدف خاصی  دارند.

با استناد بر اداره ثبت شرکت ها  و طبق  ماده ۲۰ قانون  تجارت ،شرکت های تجاری به هفت قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از

_ شرکت های سهامی

_شرکت های با مسئولیت محدود

_شرکت های تضامنی

_ مختلط سهامی

_ مختلط غیر سهامی

_ شرکت نسبی

_شرکت تعاونی تولید و مصرف

نحوه ثبت این شرکت ها بر اساس نوع  آن ها در تهران بر عهده  اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکزی صورت می گیرد.

مدارک درخواستی برای ثبت هر یک نیز با توجه به نوع و هدف آن شرکت درخواست می شود.

مراحل کلی نحوه ثبت شرکت در کرج

در ابتدا باید فردی که قصد تاسیس  شرکت را دارد مدارک زیر را تهیه کند که عبارتند از؛ مدارک مورد نیاز دو نسخه  تقاضانامه  به همراه  دو نسخه اساس نامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین ،کپی مصدق  شناسنامه موسسین،مشخصات کامل اسم،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی موسسین ، معرفی افرادی به عنوان مدیر که حق امضا دارند،سرمایه موسسه ،  آدرس که باید به طور دقیق تهیه شوند.

در اساسنامه تمام صفحات آن توسط موسسین امضا می گرد بعد از جلسه مجمع عمومی موسسین مشخص می شوند.

 مراحل اداری

بعد از تصمیم گیری درمورد نوع شرکت ثبتی باید ابتدا به حسابداری اداره مراجعه کرد و مدارکی که در بالا به آن ها اشاره شد را تهیه کرد و سپس  پس از تکمیل مدارک مجدا به حسابداری مراجعه کرد و فیش تعیین نام را دریافت کرده  ومبلغی راه به حساب اداره ثبت واریز کرد.

فرد متقاضی نام های انتخابی خود را بر روی ورق کاغذی می نویسد و بعد پرونده خود را به کارشناس بررسی کننده تحویل می دهد. تمامی اطلاعات در کامپیوتر ثبت می شود و سپس به فرد درخواست داده می شود که  دسترسی به اطلاعات پرونده در بخش های مختلف اداری  از طریق  وارد کردن درخواست  ممکن می شود. سپس فرد برای نام به واحد  تعیین نام  رجوع می کند و کارشناس تعیین نام با جست وجو در کامپیوتر یکی از اسم هارا تایید می کند. سپس کارشناس تاسیس  همزمان محتویات و مدارک شرکت را کاملا کنترل می کند تا منع قانونی وجود نداشته باشد. اگر ایرادی در کار باشد  به کادر برخورد مراجعه می کند که نواقص رفع شود و سپس مجددا کارشناس تاسیس آن را مورد بررسی قرار می گیرد. اگر نوع شرکت  سهامی خاص باشد باید گواهی بانکی تهیه کند و اگر سهامی عام باشد  کارشناس پذیره نویسی را صادر می کند. اگر موضوع  کار نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط  کارشناس استعلام صادر  می شود. ولی به غیر این  مراحل اداری انجام می گیرد.

اگر مشکلی در کار نباشد  متقاضی برای گرفتن امضا به اتاق رئیس می رود. حق ثبت شرکت بر اساس میزان دارائی شرکت تعیین می شود و صحت مدارک به حسابداری ارسال می شود. در حسابداری حق ثبت و حق الدرج شرکت در روزنامه کثیر الانتشار  درج می شود . سپس باید به بخش ثبت دفاتر رجوع کرد و پرونده  مدارکی که مهر نسخه اداره در آن هست را به همراه  آگهی تاسیس را به آن مسئول تحویل داد. در این بخش به شرکت شماره ثبت می دهند وآگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره می شود و درنهایت نیز  یک نسخه آگهی تاسیس به متقاضی برای درج  در روزنامه رسمی به اون داده می شود مدارک مهر زده شده به فرد نیز تحویل داده می شود و شرکت به ثبت می رسد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

نویسنده:مهری رقمی

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)

Loading...