افراد بسیاری پس از ثبت شرکت در کرج اقدام به دریافت کارت بازرگانی می کنند. این کارت نیز مانند بسیاری از کارهای ثبتی نیاز به طی مراحل و شرایط خاصی است که در این مقاله سعی شده به آن ها پرداخته شود. کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است. کارت بازرگانی هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل اخذ از اتاق بازرگانی است و از زمان صدور به مدت یک سال اعتبار دارد.

مدارک عضویت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

1-ارائه اصل کارت ملی مدیر عامل برابر اصل و یک سری کپی برابر اصل کامل پشت و روی آن

2-ارائه ۶ قطعه عکس ۳×۴ با زمینه سفید رنگی مدیر عامل

3- تحویل گواهی عدم سوء پیشینه بودن مدیر عامل (از زمان صادر شدن گواهی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد).

4-ارائه دو صفحه فرم مشخصات بازرگانی و کارت عضویت چاپ شده با امضای شخص مدیر عامل و مهر شرکت الزامی است.

5-ارائه فرم گواهی امضای مدیر عامل شرکت

6-تحویل اصل گواهی بانکی برای تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی شرکت با داشتن مهر و امضای رئیس شعبه بر روی آن.

هم چنین تحویل و ارائه دسته چک برای حساب جاری شرکت در هنگام تشکیل پرونده برای رویت کارشناسان ضروری است.

7-ارائه یک برگ اصل از اظهارنامه امضا شده توسط مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد ضروی و مهم است. هم چنین اصل گواهی پلمپ دفاتر را نیز می توان از نزدیکترین دفتر پستی و اداره ثبت شرکت ها تهیه کرد.

8-رعایت اصل مفاصا حساب مالیاتی طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بر بدون اشکال بودن صدور کارت بازرگانی دارای اهمیت است.

9-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و ارائه مدارک آن

تبصره

افرادی که دارای پروانه بهره برداری صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع قانونی مربوط هستند و بیشتر از دو سال از صدور پروانه هایشان نگذشته باشد از ارائه مدرک تحصیلی معاف هستند.

10-سن قانونی حداقل ۲۳ سال تمام است.

11-ارائه کپی برابر اصل کارت معافیت یا پایان خدمت آقایان لازم است.

متولدان سال های ۱۳۳۴ و پیش از آن با ارائه مدرک لیسانس و متولدین سال ۱۳۲۸ و پیش از آن با ا رائه مدرک دکترا احتیاجی به کارت پایان خدمت ندارند.

لازم به توجه است که متولدین سال های ۱۳۳۷ و پیش از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با تحویل مدرک تحصیلی خود نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند.

12-اساسنامه شرکت

13- برای شرکت با مسئولیت محدود برای عضویت کارت بازرگانی ارائه کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که توسط اداره ثبت شرکت ها امضا و مهر شده الزامی است؛ اما برای شرکت سهامی خاص و عام جهت عضویت کارت بازرگانی ارائه یک برگ کپی اظهارنامه که اداره ثبت آن را امضا و تایید کرده کافی و الزامی است.

۱۴_تحویل و ارائه کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آن که تمامی تغییرات شرکت در آن ثبت و منتشر شده است.

۱۵_ارائه دادن یکی از مدارک مالکیت های زیر الزامی است

الف_ ارائه کپی برابر اصل سند مالکیت شش دانگ به اسم شرکت و به آدرس مرکزی

ب_ ارائه کپی برابر اصل اجاره نامه محضری معتبر به اسم شرکت وبرای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج_ارائه کپی و اصل سند مالکیت به اسم اصل و غیر و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت برای مکان فعالیت و به آدرس دفتر مرکزی با امضای دو نفر شاهد ضروری است.

۱۶_افراد غیر ایرانی علاوه بر ارائه گواهی عدم سوپیشینگی، کارت ملی و پایان خدمت باید تاییدیه صلاحیت از مدیران خارجی سفارتخانه مربوط را با ارایه پروانه کار و اقامت نیز تحویل دهند.

۱۷_واحد های تولید موظف به ارائه کپی و اصل مدارک تولیدی که از وزارتخانه های تولیدی دریافت کرده اند، هستند.

۱۸_ارائه کد اقتصادی لازم است.

شرایط خاص عضویت کارت بازرگانی

۱_کارمندان تمام وقت سازمان های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی اخذ کنند.

۲_ارائه حداقل مدرک دیپلم ضروری است.

۳_مدیر عامل در تمامی مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت بازرگانی باید حضور داشته باشد.

۴_برای هر واحد ملکی یک کارت بازرگانی قابل صدور است.

۵_مدیر عامل بر اساس نوع مدرک تحصیلی باید در کلاس های آموزشی شرکت کند.

۶_تمامی مدارک باید برابر اصل باشند.

۷_تمامی مواردی درخواستی برای صادرات و واردات به هنگام تکمیل کردن اطلاعات ثبت نامی انتخاب می شوند.

آیا جهت شرایط و مدارک عضویت کارت بازرگانی نیاز به مشاوره دارید؟

جهت هرگونه مشاوره در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند، عضویت کارت بازرگانی و مواردی از این قبیل با مشاوران ما در ارتباط باشید. موسسه ثبتی ما با دارا بودن تیمی مجرب و متخصص راهنمای خوبی برای شما عزیزان است.

نویسنده: مهری رقمی