عضویت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است . کارت بازرگانی هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل اخذ از اتاق بازرگانی است و از زمان صدور به مدت یک سال اعتبار دارد .
آیا جهت شرایط و مدارک عضویت کارت بازرگانی نیاز به مشاوره دارید؟
جهت هرگونه مشاوره در زمینه ثبت شرکت، ثبت برند ، عضویت کارت بازرگانی و مواردی از این قبیل با مشاوران ما درارتباط باشید.
کلید واژه ها : عضویت کارت بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت