بعد از مرحله ثبت شرکت در کرج و رسمی کردن آن تمامی فعالیت های شرکت به طور جدی شروع می شود ولی در این بین ممکن است پس از مدتی شرکت نیاز به تغییر داشته باشد. بر همین مبنا در این مقاله سعی شده است تا به کلیه روش ها و مراحل ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت پرداخته و اشاره شود. یک شرکت در هر موضوعی در زمان دلخواه خود می تواند تغییراتی در جهت فعالیت های خود ایجاد کند. پس از ثبت شرکت امکان تغییراتی مانند: افزایش و کاهش سرمایه، نقل و انتقال سهام، تغییر آدرس شرکت و ….. وجود دارد. به دلیل تغییرات سریع فضای کسب و کار، اعمال تغییرات در شرکت یک روش موثر برای جذب فرصت ها و دفع تهدید ها به شمار می رود. برای ثبت تغییرات در بخش‌های مختلف شرکت‌‌، شرایط خاصی نیاز است که تنها در صورت داشتن این شرایط می‌توان ثبت تغییرات را انجام داد. برای ثبت تغییرات شرکت‌‌ تمامی تغییرات و تصمیمات باید مطابق قانون تجارت باشد. برای به ثبت رساندن تمامی تغییرات نیز نیاز به تشکیل صورت جلسه است.

مراحل ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت

شما با مراجعه به سایت  http://irsherkat.ssaa.ir  می توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت صورت جلسه تغییرات خود را تکمیل و ثبت نمایید.

گام اول : کامل کردن اطلاعات شرکت
_وارد کردن شناسه ملی شرکت
_انتخاب نوع شرکت در صورت عدم داشتن شناسه ملی و وارد کردن شماره ثبت شرکت

گام دوم: درج تمامی اطلاعات جلسه
_انتخاب نوع صورت جلسه برگزار شده با توجه به نوع شرکت(مجمع عمومی سالیانه،مجمع عمومی عادی،فوق العاده و…)
_مشخص نمودن حدنصاب جلسه مبنی بر مشارکت تمامی اعضا و یا اکثریت اعضا
_کامل نمودن سمت متقاضی (شماره ملی ،نام و نام خانوادگی و…)
_تعیین کردن سمت متقاضی (وکیل یا اصیل)
_تعیین تاریخ برگزاری جلسه
_مشخص کردن ساعات شروع و پایان جلسه در بخش های مربوط و هم چنین رعایت تاخر و تقدم ساعت جلسه در صورتی که در یک روز چند جلسه برگزار شده باشد.
_کلیک کردن بر روی کلید پذیرش موقت
_اخذ شماره ۱۹ رقمی
_تعیین سمت و مشخصات امضا کننده دفترم است و تنها با ارائه این مدارک امکان ثبت تغییرات شرکت‌‌ ها وجود دارد.

گام سوم: وارد کردن تصمیمات جلسه
_تعیین نوع تصمیم و بعد برگزیدن کلید افزودن تصمیم جلسه

گام چهارم: انتخاب نام های در خواستی(چنان چه در جلسه تصمیمی برای تغییر نام شرکت گرفته باشید.)
_اولویت بندی اسامی انتخابی حداکثر پنج نام
_تایپ کردن نام دلخواه در فیلد درخواستی

گام پنجم: وارد کردن اسامی افراد حضور یافته در جلسه
_تعیین نمودن افراد شرکت کننده در جلسه و سمت آن ها (سهام دار،مدیر،وکیل و…)
درج اطلاعات فرد(اسم کامل،نام پدر،شماره ملی ،تابعیت و…)
_هم چنین وارد کردن شماره گذرنامه در صورت غیرایرانی بودن
_درج نام متقاضی،شناسه ملی و شماره ثبت در صورتی که شخص حقوقی است.

گام ششم: وارد کردن سمت و مسئولیت افراد حاضر در جلسه
_مشخص کردن کردن افراد حاضر در جلسه
_تعیین سمت افراد در شرکت
_تعیین سمت اشخاص در جلسه

گام هفتم: مشخص کردن ارتباط افراد جلسه
_تعیین کردن نماینده یا وکیل بودن شخص
_انتخاب نوع نمایندگی(وکیل،وصی،قیم و…) از فهرست مربوط
_انتخاب موکل
_انتخاب نمودن گزینه ثبت ارتباط اشخاص

گام هشتم : در این مرحله از کار فرد متقاضی باید مدارک مبنی بر تصمیمات گرفته شده و نوع صورت جلسه را تهیه و ارائه کند. با تایید مدارک موردنیاز کار خود را تکمیل کند.

گام نهم: تایپ کردن متن صورت جلسه
_تایپ کردن متن جلسه در صفحه و استفاده از متون پیش فرض سامانه
یا زدن گزینه دریافت متن پیشنهادی رایانه
_کلیک بر گزینه پذیرش نهایی
در مرحله نهایی پس از پذیرش اینترنتی از سامانه و دریافت اخذ تاییدیه پذیرش افراد متقاضی باید نسخه های اصلی صورت جلسه های تنظیمی و ضمائم آن ها را حداکثر تا سه روز کاری به وسیله باجه های پست به شکل سفارشی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش درج شده ارسال کنند.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

نویسنده:مهری رقمی