بعد از ثبت برند در کرج در هیچ اقدام اختیاری و اجباری وجود ندارد و با ثبت برند شما می تواند تا ده سال آینده از آن نام تجاری استفاده نمایید ، البته بعد از پایان ده سال به راحتی می توانید نام تجاری خود را تمدید کنید .
ولی بعد از ثبت شرکت در کرج شما یک سری اقدامات اجباری دارید مانند : دریافت کد اقتصادی ، دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی به صورت سالیانه و …
پیشنهاد می کنیم حتما با کارشناسان ما در این خصوص مشاوره کامل داشته باشید .