با توجه به اینکه اداره و سازمان متولی ثبت برند در کرج و علائم تجاری در شهر تهران می باشد ، لذا بهترین گزینه برای کسانی که در استان البرز قصد دارند برند شان را ثبت نمایند این است که کلیه امور اداری و حقوقی این موضوع رابه وکلای پایه یک موسسه حقوقی دیاکو بسپارند ، ما در اسرع وقت برند تان را ثبت قانونی خواهیم نمود و قانون برند و علامت تجاری شما را حمایت خواهد نمود .