بله ، برای ثبت برند در کرج و یا هر شهری دیگری شما بایستی مجوز فعالیت قانونی در حوزه کاری خودتان را داشته باشید ، همچنین ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز دارد باید گفت در بیشتر موارد برای ثبت شرکت نیاز به مجوز ندارد مگر موارد خاص مانند : ثبت شرکت صرافی ، ثبت شرکت خدمات انتظامی ، ثبت موسسه خیریه ، ثبت مرکز ترک اعتیاد و …