بله نیاز به اخذ مجوز است برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله مراحل کلی نحوه ثبت شرکت در کرج مراجعه کنید.