بله مدارک لازم برای ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج با هم تفاوتی دارد

و مدارک لازم برای ثبت برند در کرج به صورت زیر است :
1 – کپی مدارک شناسایی
2 – کپی مجوز فعالیت
3 – طرح لوگو
4 – کارت بازرگانی برای اسامی لاتین