هزینه ثبت برند در کرج حدودا 500 هزار تومان و هزینه ثبت شرکت در کرج حدودا 380 هزار تومان است ، اما برای اطلاع دقیق از هزینه های ثبتی بهتر است با ما تماس بگیرید.