col_image_1

   پست های ویژه در ماه

   • International-registration-application

   تقاضا نامه ثبت بین المللی

   آگوست 28th, 2017|0 نظر

   عده ای از افراد در شهر کرج و سایر شهر های ایران که اقدام به ثبت شرکت می کنند، علاوه بر ثبت شرکت در کرج و شهرستان های مربوطه خود علاقه مند به ثبت بین […]

   • company-registration

   کدام فعالیت ها به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

   آگوست 16th, 2017|0 نظر

   امروزه افراد زیادی در شهر های مختلفی از جمله کرج اقدام به ثبت شرکت می کنند. ثبت شرکت در کرج نیز مانند بقیه شهرستان ها در فعالیت ها و موضوعات متفاوتی انجام می پذیرد.شرکت هایی […]

   • Tourism

   ثبت شرکت گردشگری در کرج

   آگوست 8th, 2017|0 نظر

   گردشگری به فعالیتی گفته می شود که در جریان سفر رخ می دهد. از جمله فعالیت هایی مثل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و یادآوری خاطرات شامل فرایند گردشگری می شوند. هم […]

   اخبار مهم

   • International-registration-application

   تقاضا نامه ثبت بین المللی

   آگوست 28th, 2017|0 نظر

   عده ای از افراد در شهر کرج و سایر شهر های ایران که اقدام به ثبت شرکت می کنند، علاوه بر ثبت شرکت […]

   • company-registration

   کدام فعالیت ها به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

   آگوست 16th, 2017|0 نظر

   امروزه افراد زیادی در شهر های مختلفی از جمله کرج اقدام به ثبت شرکت می کنند. ثبت شرکت در کرج نیز مانند بقیه […]

   • Tourism

   ثبت شرکت گردشگری در کرج

   آگوست 8th, 2017|0 نظر

   گردشگری به فعالیتی گفته می شود که در جریان سفر رخ می دهد. از جمله فعالیت هایی مثل برنامه ریزی سفر، مسافرت به […]

   اخبار در تصویر

    اخبار ویدیویی

    • International-registration-application

    تقاضا نامه ثبت بین المللی

    آگوست 28th, 2017|0 نظر

    عده ای از افراد در شهر کرج و سایر شهر های ایران که اقدام به ثبت شرکت می کنند، علاوه بر ثبت شرکت […]

    اخبار جهانی

    2808, 2017

    تقاضا نامه ثبت بین المللی

    آگوست 28th, 2017|0 نظر

    عده ای از افراد در شهر کرج و سایر شهر های ایران که اقدام به ثبت شرکت می کنند، علاوه بر ثبت شرکت […]

    1608, 2017

    کدام فعالیت ها به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

    آگوست 16th, 2017|0 نظر

    امروزه افراد زیادی در شهر های مختلفی از جمله کرج اقدام به ثبت شرکت می کنند. ثبت شرکت در کرج نیز مانند بقیه […]

    808, 2017

    ثبت شرکت گردشگری در کرج

    آگوست 8th, 2017|0 نظر

    گردشگری به فعالیتی گفته می شود که در جریان سفر رخ می دهد. از جمله فعالیت هایی مثل برنامه ریزی سفر، مسافرت به […]

    پست های اشتراک گذاری شده

    • International-registration-application

    تقاضا نامه ثبت بین المللی

    آگوست 28th, 2017|0 نظر

    عده ای از افراد در شهر کرج و سایر شهر های ایران که اقدام به ثبت شرکت می کنند، علاوه بر ثبت شرکت […]

    • company-registration

    کدام فعالیت ها به هنگام ثبت شرکت در کرج نیاز به اخذ مجوز ندارند؟

    آگوست 16th, 2017|0 نظر

    امروزه افراد زیادی در شهر های مختلفی از جمله کرج اقدام به ثبت شرکت می کنند. ثبت شرکت در کرج نیز مانند بقیه […]

    • Tourism

    ثبت شرکت گردشگری در کرج

    آگوست 8th, 2017|0 نظر

    گردشگری به فعالیتی گفته می شود که در جریان سفر رخ می دهد. از جمله فعالیت هایی مثل برنامه ریزی سفر، مسافرت به […]

    • General Assemblies of Joint Stock Companies

    مجامع عمومی شرکت ها ی سهامی ثبت شرکت در کرج

    آگوست 3rd, 2017|0 نظر

    به طور کلی به تمامی گردهمایی ها که در آن اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت سهامی برای تعیین اوضاع شرکت و تصمیم […]