مدیرعامل : مهندس جعفری

معاونت حقوقی : خانم طاهری

مدیرمالی : خانم محستی

روابط عمومی : امیر حسینی

ارتباط با مشتریان : خانم یعقوبی – خانم ایزدی

امور اجرایی : خانم اردلان

مدیرفروش : آقای جوکار

 

 

درخواست کارشناس ثبت شرکت

موسسه ثبت شرکت دیاکو می تواند در اسرع وقت برترین کارشناسان ثبت شرکت خود را به محل شرکت شما اعزام نماید .

درخواست کارشناس ثبت شرکت

 

 

کارشناسان مرکز تخصصی ثبت شرکت دیاکو در خدمت شماست .