اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

 

ثبت اختراع
ثبت اختراع

 

گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي‌كند و دارنده آن مي‌تواند از حقوق انحصاري بهره‌مند شود.

موسسه حقوقی دیاکو خدمات ویژه ای را برای مخترعین و مبتکرین دارد ، با ما تماس بگیرید و از خدمات ارزشمند ما بهره مند شوید .

 

ثبت اختراع با مشاوره وکلای مجرب موسسه حقوقی دیاکو