تبدیل شرکت

 

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت

در قانون تجارت جوازی برای امکان تبدیل شرکت ها وجود ندارد اما طبق یک سری از احکام فقط امکان تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص وجود دارد.

در واقع به هیچ عنوان نمی توان با تنظیم صورتجلسه ای شرکت مسئولیت محدود را به سهامی خاص یا بالعکس تبدیل نمود .

شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام :

موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامی خاص برسد.

ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

با رعایت قانون شرکتهای سهامی عام ، اساسنامه شرکت تنظیم و اصلاح شده باشد.

سرمایه شرکت به میزان حداقل 5 میلیون ریال باشد. (حداقل سرمایه شرکت سهامی عام )