ثبت شرکت در اروند

از جمله مزیت های مهم منطقه آزاد اروند که سرمایه گذاران را خواهان ثبت شرکت در آن منطقه نموده است، موقعیت جغرافیایی اروند است . موقعیت جغرافیایی اروند به گونه ای است که اکثر کشورها با هزینه و زمان کم قادر به انتقال کالاهای خود هستند. مزایای قانونی ثبت شرکت در اروند به صورت زیر است :
– با هرمقدارسهام می توان اقدام به تأسیس شرکت خارجی نمود .
– امکان تأسیس بانک ها و مؤسسات در اروند
– صادرات کالا از منطقه آزاد اروند به خارج از کشور
– نیاز به گواهی مبدأ برای کالاهای خروجی از منطقه اروند
– واردات کالا بدون هیچگونه پرداختی
– می توان در فعالیت های اقتصادی منطقه سرمایه گذاری کرد.
– معاف از پرداخت مالیات و دارایی
کلید واژه ها : ثبت شرکت در اروند ، ثبت شرکت در منطقه آزاد ، ثبت شرکت درکرج