ثبت شرکت در قشم

منطقه آزاد ، محدوده تحت حراست بندری و غیربندری است که برخی قوانین موجود در کشور را شامل نمی شود . از جمله امتیازات ثبت شرکت در قشم عبارت است از :
– بخشودگی سود و عوارض گمرکی
– فرایند واردات و صادرات به سرعت انجام می گیرد .
– تشریفات زائد ارزی و اداری وجود ندارد .
جهت هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت در مناطق آزاد به مشاوران توانای مؤسسه حقوقی ثبت شرکت درکرج مراجعه نمایید .
کلید واژه ها : ثبت شرکت در قشم ، ثبت شرکت در مناطق آزاد ، ثبت شرکت درکرج