ثبت شرکت در کیش

مناطق آزاد بهترین مناطق برای سرمایه گذاری طولانی مدت جهت امور تجاری هستند . مناطق آزادی که امکان ثبت شرکت در آن ها وجود دارد ، عبارتند از :
– کیش
– قشم
– انزلی
ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد از مزایای زیادی برخوردار است که در زیر به پاره ای از آن ها اشاره شده است :
1) معافیت مالیاتی به مدت 15 سال ، پس از ثبت شرکت
2) آزادی در خروج ارز
3) برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی محدودیتی وجود ندارد .
4) خرید و فروش و تبدیل ارز بدون هیچ گونه محدودیت

کلید واژه ها : ثبت شرکت در کیش ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت درکرج